Askvoll skule

100m2 tilbygg og 200m2 renovering av sørfløy

Oppdragsgjevar: Askvoll kommune
Periode: Juni 2017 – januar 2018