Avløpsrenseanlegg Førde kommune

Hovudentreprise 900m2 grunnflate der 600m2 har 2 etasjar vart utført i plassbygde betongkonstruksjonar

Oppdragsgjevar: Førde kommune
Periode: Mai 2008 – Mai 2010