Betongarbeid tomansbustad Askvoll

Betongentreprise, ringmurar, gulv på grunn og plass-støpt dekke over


Byggherre: Svein Kåre Gjørøy
Periode:
August 2012 – Desember 2012