Bolighus Bygstad

Hovudentreprise, riving, ombygging og rehabilitering

Oppdragsgjevar: Bente Sandal Aasen
Periode: Januar 2010 – mai 2010