Bolighus Førde

Hovudentreprise, riving, ombygging, rehabilitering og opparbeiding av vegar og utvendige murar

Oppdragsgjevar: Eva Søgnen og Trond Kristensen Herløsund
Periode: Oktober 2009 – Juni 2010