Brannstasjon Sande

Totalentreprise 220m2 tilbygg til eksisterande brannstasjon

Oppdragsgjevar: Gaular kommune
Periode: November 2013 – April 2014