Førde Lufthamn

50m2 tilbygg, bru over elv med 18 meter spenn, sikringstank for drivstoff og vaskeplassar for helikopter

Oppdragsgjevar: Tore Løkke as
Periode: August 2009 – Desember 2010