Førde Panorama

Betong- og elemententreprise

Oppdragsgjevar: Flatene Eigedom as
Periode: Oktober 2012 – Desember 2013