Generalentreprise for rehabilitering og tilbygg til Hyen Idrettshus

Oppdragsgjevar: Gloppen kommune
Periode: September 2018 – Oktober 2019