Kvamselva Kraftverk

Betongentreprise inntaksdam og stasjonshus

Oppdragsgjevar: Kvamselva Kraft AS
Periode: August 2015 – April 2016