Nortura vaskehall og renseanlegg

Betongentreprise

Oppdragsgjevar: Nortura
Periode: Juli 2011 – Februar 2012