Nytt Sanitærbygg ved E-39

Rasteplass Svidalsneset

Oppdragsgjevar: Magne Hafstad AS
Periode: September 2017 – Desember 2017