Øyrane vidaregåandeskule

Bygging av ny hovedinngang, totalentreprise

Oppdragsgjevar: Sogn og Fjordane fylkeskommune
Periode: Juni 2014 – September 2014