Rehabilitering av kjellar i bustadhus etter vannlekkasje

Opphugging av gulv på grunn, riving av bjelkelag og veggar, støyping av nytt gulv på grunn og bygging av nye veggar, legging av flis og skifte av vindu

Oppdragsjevar: Roger Søreide
Periode: September 2012