Skifte av tak på løe/driftsbygning

Riving av tak og montering av nytt tak

Oppdragsgjevar: Marta og Ottar Viken
Periode: Juni 2011