Stall- og undervisningsbygg på Skilbrei

Totalentreprise, opparbeiding av veg, uteanlegg og 300m2 bygg

Oppdragsgjevar: Monica Stubseid og Magne Øvrebø
Periode: August 2009 – April 2010