Næringslokale

Familien Kapstad eig omlag 6000m2 med butikk, industri og kontorlokaler i Førde. Gjennom selskapet Kapstad Eiendom AS eig vi Flovegen 10 på Øyrane som leiger ut lokaler til Tess, Elite Servicepartner AS / Reco Skadeteknikk AS, Toggen’s Sprøyteverkstad, Photoevent AS, Harald Kapstad AS, Magne Aralden / Sverre Harald og Harald Eriksen (Heimtun) . Selskapet Kapstad Eiendom AS eig også selskapet Steinavegen 10 AS. Gjennom selskapet Steinavegen 10 AS på Halbrendsøyra leiger vi ut lokaler til Førde Stål AS, Ortopediteknikk AS og Opus AS.