Næringslokale

Familien Kapstad eig omlag 6000m2 med butikk, industri og kontorlokaler i Førde. Gjennom selskapet Kapstad Eiendom AS eig vi Flovegen 10 på Øyrane som leiger ut lokaler til Tess, Toggen’s Sprøyteverkstad, Harald Kapstad AS, Sverre Harald Schei og Harald Eriksen (Heimtun). Selskapet Kapstad Eiendom AS eig også selskapet Steinavegen 10 AS. Gjennom selskapet Steinavegen 10 AS på Halbrendsøyra leiger vi ut lokaler til Førde Stål AS og Opus AS.