Mesta Eiendom AS

Totalentreprise 115m2, bygging av nytt kontorbygg samt renovering av eksisterande kontorareal

Oppdragsgjevar: Mesta Eiendom AS
Periode: Oktober 2015 – Mars 2016