Slåtten skule

Ny paviljong. Totalentreprise 700m2 over 2 etasjar

Oppdragsgjevar: Førde kommune
Periode: Oktober 2014 – September 2015