Totalentreprise bygging av 10 leiligheiter for Krisesenteret Sogn og Fjordane

Oppdragsgjevar: Krisesenteret Sogn og Fjordane
Periode: September 2018 – Oktober 2019