Tilbygg og rehabilitering Norsk Bergsikring AS

Totalentreprise 550m2

Oppdragsgjevar: Norsk Bergsikring AS
Periode: Desember 2017 – Desember 2018