Tilbygg til bustadhus Førde

15m2 tilbygg av nytt soverom og gang/inngang

Oppdragsgjevar: Audhild og Sven Ivar Hove
Periode: Mai 2016 – september 2016