Bustadhus Ulltang Førde

Totalentreprise 200m2 inkl. garasje

Oppdragsgjevar: Rune Olsen
Periode: Juni 2016 – juli 2017